سفارش تبلیغ
صبا ویژن

انواع تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی

 

تابلوی راهنمایی رانندگی

حمل و نقل همواره بعنوان یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه مسئولین به ویژه در کلان شهرها بوده است و ضرورت خرید تابلوهای راهنمایی و رانندگی برکسی پوشیده نیست. فروش تابلوهای ترافیکی به صورت اینترنتی انجام می شود. خرید تابلو ترافیکی نظیر تابلو راهنمایی و رانندگی، تابلو ترافیکی شبرنگ دار، تابلو ترافیکی گالوانیزه، تابلو جاده ای، تابلو معابر و… را با بهترین کیفیت را باید از فروشگاه معتبر انجام دهید.

ولی در برخی موارد، وجود تابلوهای متعدد و گاه نامناسب، علاوه بر ایجاد اختلال در عملکرد رانندگان در تشخیص تابلوهای ترافیکی، منظر شهری را نیز آزار دهنده میکند.

انواع تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی

شبرنگ تابلوهای ترافیکی :

قسمت اصلی و تخصصی هر تابلو ترافیکی، شبرنگ آن است.

به دلیل این که بخشی از سفرها در شب انجـام مـی گـردد بایـد تابلوها نورافشانی شده تا توسط راننده دیده شوند.

    شبرنگ یک ورقه ازجنس PVC می باشدکه درون آن دانـه هـای شیشه به طور منظم قرار گرفته اند. در اثر برخورد نور اتومبیل به صفحه شبرنگ این نور به کـره شیـشه ای برخورد و به طرف اتومبیل (چشم راننده) برمیگردد و راننده قادر خواهد بـود نوشـتار و پیـام تـابلو را مـشاهده و درک نماید.

بسته به میزان نور بازتابیده شده ازسطح شبرنگ رده های مختلـف شـبرنگ بـا کیفیـت هـای متفـاوت پدید می آید.

در میان شبرنگها رنگ سفید بیشترین بازتاب و قهوه ای کمترین مقـدار و رنـگ مـشکی هـیچ گونـه بازتابی ندارد.

بدنه تابلوهای گرافیکی:

جنس صفحه علامتهای ترافیکی دائمی، معمولاً فلزی است اما از پلاستیک و مواد دیگری مانند فیبر و چوب و غیره نیز میتوان استفاده کرد و در حال حاضر، بیشتر از فلز استفاده می شود.

 فلز تـابلو ترافیک متناسـب بـا شـرایط محیطـی و جغرافیایی انتخاب می شود و منظور از شرایط محیطی تقسیم بندی محل نصب تابلو ترافیکی به سه حالت عمده زیر است: جاده برون شهری، جاده شهری و جاده ها و مسیرهای خاص مثل مترو، پارک ها، شهرک های صنعتی و مسکونی.

منظور از شرایط جغرافیایی، آب و هوای محل نصب تابلو ترافیکی و تقسیم آن به حالات خشک و شرجی می باشد.

 لذا استحکام فوق العـاده زیـادی بـرای فلـز تابلو ترافیک شبرنگ دار نیاز نبوده و با استفاده از ورق فلزی 1 تا 2 میلیمتر استحکام لازم برآورد می شود.

اتصال در انواع تابلوهای گرافیکی:

در تابلوهای با ورق ساده (بدون فرم) وسیله اتصال پیچ و مهره است که از سوراخ های تعبیه شده بر روی تابلو و پایـه، عبور و محکم می شود.

دراین حالت ظاهر بودن پیچ بر روی صفحه شبرنگ و همچنـین عـدم امکـان تنظـیم زاویـه نصب تابلو ترافیکی نسبت به محور حرکت، از معایب می باشند.

 در تابلوهای ترافیکی فریم دار زائده اتـصال بوسـیله نقطـه جـوش یـا پرچ به پشت بدنه محکم شده و با استفاده از بست دوتکه ای تابلو به پایه متصل مـی شـود .

در ایـن حالـت بـر روی صفحه شبرنگ پیچ و اتصالی مشاهده نمی شود و همچنین امکان تنظیم زاویه نصب تابلو نسبت بـه محـور حرکـت وجود دارد.

تولید کننده علائم راهنمایی و رانندگی

برای آشنایی بیشتر با محصولات ترافیکی و دریافت لیست قیمت علائم راهنمایی و رانندگی شهری با همکاران ما در ایمن ترافیک کالا تماس حاصل نمایید.

 تابلوی راهنمایی و رانندگی